Qui som?

Un col·lectiu plural de persones que, a títol individual, volem col·laborar i treballar sota la imatge i el nom d'aquesta signatura col·lectiva.

El maig de 2016, el Col·lectiu Alternatives va fer la seva aparició pública. Es presentà com el col·lectiu que recollia les aspiracions unitàries de treball que s’expressaven en el document «Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu» que editaren conjuntament la Fundació Ateneu Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder i la Fundació Gabriel Alomar.

 

El Col·lectiu Alternatives a partir d’aleshores, és un grup de treball absolutament independent, que autogestiona la seva pròpia activitat, integrat per persones que respecten la pluralitat de les diferents militàncies polítiques o la independència partidària dels seus components, i que aporten el seu treball voluntari i les seves reflexions individuals, amb la voluntat de participar de manera conjunta, en el disseny i construcció del que hauria de ser un pensament estratègic de l’esquerra, sobre el model productiu que necessiten les nostres Illes.

El Col·lectiu està obert a totes les persones que se identifiquin amb els continguts del document esmentat anteriorment. Té un funcionament de una reunió mensual ordinària i d’una manera directa o indirecta aglutina en torn a la vintena de persones.

Al juliol de 2017, ha participat com a Col·lectiu Alternatives en l’elaboració i signatura del document Palma té remei?, amb altres entitats com Palma XXI, ARCA, Fundació GADESO, Cercle d’Economia de Mallorca, Obra Cultural Balear i on hi havia col·laboracions del GOB, UIB, Fundació Impulsa, Grup d’Opinió dels Arquitectes, Federació de AAVV de Palma. Aquest document és una base de discussió sobre el model de ciutat de Palma i el seu paper en el conjunt de l’illa.També el Col·lectiu Alternatives forma part del Grup Renda Bàsica Illes Balears.

 

Composen actualment el col·lectiu:
Celestí Alomar, Rafel Borràs, Pere J. Brunet, Javier Bustamante, Biel Caldentey, Maria A. Carbonero, Josep Lluís García, Andreu Horrach, Gabriel Huguet B, Sebastian Lora, Carles Manera, Joan Matamalas, Xisco Mellado, Silvia Montejano, Ferran Navinés, Antoni Pons, Josep Lluís Pons, Jaume Ribas Cardona, Bernat Riutort, Miquel Rosselló, Maria José Suasi, Antoni Tarabini, Josep Valero, David Abril.