Innovació, territori i crexement: Illes Balears

Innovació, territori i creixement: Balears com a pretexte

Manera-Navinés

Resum:

El treball planteja un marc teòric que reforça la idea essencial d’estimular les polítiques públiques en el camp de la innovació, amb estretes vinculacions amb el territori de referència. Els autors defensen la importància del lideratge públic en tot el procés, i la necessitat d’implicació del món empresarial, a partir d’una idea fonamental de governança. Identifiquen que només de l’economia real, sense construccions abstractes, es podran fer efectius canvis positius en el creixement econòmic, sempre amb sinèrgies efectives entre l’esfera pública i els agents econòmics i socials.