Jornades de debat de la DG d’Innovació i Recerca

Una reflexió estratègica en el marc de la recerca i la innovació per a la sostenibilitat: La necessitat d’un pacte

Jornada: 27 de setembre, 2016
Quina és la visió estratègica que necessiten les Illes Balears per reposicionar-se en l’escenari global?
Resum final
Sessió matí

Sessió tarda

Jornada: 20 d’octubre, 2016
El turisme pot ser la base del futur pacte per a la recerca i innovació de les Illes Balears?
Resum final
Sessió matí

  • Ricard Pié. El turisme hauria de ser la base del futur pacte

  • Andreu Sansó i Jaume Rosselló. La fiscalitat sostenible al servei de la competitivitat: una simulació de l’impost turístic a l’hora de regular les puntes d’estiu

  • Joaquim Tintoré. La gestió intel·ligent dels nostre principal patrimoni turístic: big data/open data i el sistema de indicadors per a la sostenibilitat de les Illes Balears.

Sessió tarda
Documents presentats pels organismes i fundacions de la societat civil convidades (per ordre d’intervenció)

Jornada: 22 de novembre, 2016
Resum final
Per a un urbanisme adaptat a una estratègia de futur
Sessió matí

  • Joan Busquest. El nou urbanisme com estratègia de creixement

  • Biel Horrach. La nova planificació urbana de Palma. Les oportunitats que s’obren per a l’economia del coneixement amb la
    revisió del Pla General de Palma

  • Joan Mulet. El Procés de Descobriment Emprenedor (PDE) en la RIS-3 de les Illes Balears

Sessió tarda

Jornada: 20 d’octubre, 2016
El turisme pot ser la base del futur pacte per a la recerca i innovació de les Illes Balears?

Jornada: 22 de novembre, 2016
Per a un urbanisme adaptat a una estratègia de futur