La sostenibilitat del model de creixement balear

Noves aportacions per al debat

Carles Manera, Javier Franconetti i Ferran Navinés.

Col·lectiu Alternatives. 

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Ponència presentada a les JORNADES DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DINS EL MARC DE LA “RECERCA I INNOVACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT: LA NECESSITAT D’UN PACTE”

Caixa Fòrum, 27 de setembre de 2016

 

IMPORTANT: Aquest text s’acompanya d’una presentació, on es recullen totes les gràfiques que sintetitzen el conjunt de la investigació.

(Els comentaris i crítiques són benvinguts, a carles.manera@uib.es)

La sostenibilitat del model de creixement de Balears: noves aportacions per al debat 

Podeu llegir el document

Presentació de Carles Manera, Javier Franconetti, i Ferran Navinés