Llibre ‘Eines per a una estratègia cap a la sostenibilitat’

Aquest llibre presenta una proposta d’indicadors que configuren el que hauria de ser un quadre de comandament per a gestionar una planificació estratègica a les administracions públiques. Una estratègia que hauria d’anar encaminada a propiciar i guiar una transició de model de desenvolupament, cap a un horitzó integral de sostenibilitat econòmica, laboral, social i mediambiental. […]

Llibre ‘Eines per a una estratègia cap a la sostenibilitat’ Llegeix més »

Administracions Públiques Planificació